Bezpečnost a ochrana

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu modni-obchod.cz a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity.

Při nakládání s osobními daty se modni-obchod.cz zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka našemu dodavateli, i-time.cz se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.